Priebeh inštalácie klimatizácie

Celý proces inštalácie máme od začiatku až dokonca navrhnutý a optimalizovaný tak, aby trval čo najkratšie. Celá inštalácia je vykonávaná našimi profesionálnymi odborníkmi, ktorí si kladú za cieľ kvalitu a čisto odvedenú prácu.

Od začiatku až do konca komunikujete s jedným prideleným odborníkom. Ten s vami všetko dohodne a vykoná aj záverečné odovzdanie. Všetko, na čom sa na začiatku dohovoríte, bude teda vykonané a na konci odovzdané.

1. Inštalácia rozvodov chladu a stavebné práce

V prvom kroku vykonáme inštaláciu všetkých rozvodov a súvisiace stavebné práce. Naši pracovníci sú vybavení značkovým náradím HITACHI, takže napríklad všetko potrebné vŕtanie je rýchle pri zanechaní minimálneho množstva odpadu a sutiny.

2. Inštalácia odvodu kondenzátu a murárske práce

Druhý krok spočíva v inštalácii odvodu kondenzátu a súvisiacich prácach. Rozvody sú teda nainštalované v krycích lištách tak, aby zostala zachovaná vizuálna stránka vašich priestorov.

3. Inštalácia vnútornej jednotky, prepojenie obvodov a upratovanie

Ďalšou časťou je inštalácia vnútornej jednotky, následné prepojenie všetkých obvodov a dôkladné upratovanie všetkého odpadu, ktorý v priebehu prác vznikne. A to vrátane jeho odvozu a likvidácie.

4. Inštalácia vonkajšej jednotky, napustenie chladivom

Predposledným krokom je zapojenie vonkajšej jednotky do chladiaceho okruhu a jej napustenie chladivom.

5. Sprevádzkovanie, predvedenie a zaškolenie

Posledná časť spočíva už v potrebných prácach na rozvádzači a sprevádzkovanie celého systému. Na záver sa poupratuje zostávajúci neporiadok a celý systém vám predvedieme, aby ste vedeli, ako vašu novú klimatizáciu správne ovládať a používať.

  • Home
  • Design Shoptetak.cz