NEBEZPEČNÉ CHLADIVO R32? NEZMYSEL!

Tento náš príspevok je venovaný najnovšiemu ekologickému chladivu R32 a jeho „horľavosti“.

 Mnohí z Vás určite zachytili informáciu že R32 je „horľavé“ a preto je nebezpečnejšie ako doposiaľ bežne používané R410a.

Iste, zvýšená horľavosť je zaznamenaná aj v normách ISO5419, ISO817 a EN378, toto chladivo patrí do kategórie A2L (nepatrne horľavé).

Porovnanie reálnej horľavosti vidíme vo videu pod príspevkom, môžeme pozorovať ako horí propán (R290). Chladivami s podobnou horľavosťou sú aj bután či izobután, takéto chladivá nájdeme bežne v chladničkách.

Keď horí chladivo R32, vidíme že plameň sa jemne zväčší, no po vypnutí horáka chladivo okamžite prestane horieť.

Zamyslime sa, ako by sa pri podobnom horáku správala napríklad stolička na ktorej sedíme pri čítaní tohto príspevku.

Ďalším dôležitým aspektom je rýchlosť horenia, pri optimálnych podmienkach (ideálna zmes vzduchu a chladiva 14%-29%), R32 horí rýchlosťou menej ako 10cm/s čo je v prepočte 0,36km/h. Takže keby Vás naháňa horiace chladivo R32, pri úteku si pokojne stihnete vypiť kávičku.

V neposlednom rade je dôležité povedať že R32 zaťažuje životné prostredie cca 3x menej ako bežne používané R410a.

Všetky splitové a multisplitové klimatizácie, značky HISENSE sa v súčasnosti dodávajú iba s chladivom R32, čím prispievame k ochrane životného prostredia. Na tepelných čerpadlách a VRF systémoch značky HISENSE s chladivom R32 sa intenzívne pracuje.

https://m.youtube.com/watch?v=wrEOpTSkDeE

TERMODYNAMIKA CHLADÍV, PRACUJE R32 PRI VYSOKÝCH TLAKOCH?

Aké témy môžu rozoberať inštalatéri klimatizačných zariadení popri práci? Veľmi vďačná téma je termodynamika v chladiacom obehu. Legislatíva EU hovorí jasne, po roku 2025 žiadne inštalácie zariadení s chladivom R410a. Jeho ekologickejšou a efektívnejšou náhradou je R32.

Často je tomuto chladivu vyčítaná vlastnosť, že pracuje pri vyšších tlakoch a preto je inštalácia náročnejšia, hrozba úniku vraj kladie vyššie požiadavky napríklad na pertlovací spoj medeného potrubia.

Faktom však je že v chladiacom obehu je tlak chladiva priamo závislí na výparnej a kondenzačnej teplote. Teda ak je vonku naozaj horúco tlak v obehu narastá.

Pri porovnaní tlakov na vertikálnej osi vidíme že R32 pracuje pri len o niečo málo väčšom tlaku, teda môžeme konštatovať že rozdiel je len minimálny, tým pádom pri inštalácii postupujeme rovnakým spôsobom ako s chladivom R410a.

Čo však ešte stojí za zmienku je tzv. entalpia, inak povedané objemová chladivosť. Pri R32 je 1,5x väčšia ako pri R410a, môžeme to vidieť na horizontálnej osi. Z toho vyplýva, že klimatizačná jednotka s R32 potrebuje o 1/3 menej chladiva ako s R410a. Nielen že je R32 ekologickejšie, pracovnými tlakmi sa podobá R410a dokonca je ho v chladiacom obehu pri rovnakom výkone menej.

  • Home
  • Design Shoptetak.cz